Liên hệ

                                                                                                                                           

 

 

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÁNG CHÍN

Add.             103 Tân Hương, Tân Phú, Tp.HCM                 

Phone:         090 365 3547 | 098 641 0704

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

HOTLINE:

Nguyễn T. Tín (Mr.)

Cel.            090 365 3547

Email:         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.